Stef Blok: ‘LTV daalt niet onder de 100% en ik bouw hypotheekrenteaftrek niet verder af.’

17-06-2016
55% van de Erkendadviseurs ziet consumptief bij lenen als oplossing voor bijkomende kosten als overdrachtsbelasting en advieskosten als het LTV-niveau verder daalt naar 90%. Maar liefst 90% ziet inbreng van eigen of geschonken geld als oplossing voor het financieringsprobleem dat zal ontstaan. Volgens 54% van de Erkend adviseurs wordt een hypotheek namelijk voor een groot deel van hun klanten onbereikbaar als de nieuwe LTV-norm van 90% wordt ingevoerd. Dit blijkt uit het SEH-onderzoek onder Erkend adviseurs. Is dit het nieuwe normaal anno 2016?

Deze en andere onderwerpen over het nieuwe adviseren werden op 15 juni jl. besproken tijdens de achtste editie van het drukbezochte SEH congres in het NBC in Nieuwegein. Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst zei hierover in zijn betoog over de toekomst van de Woningmarkt: ‘Stijgingen en dalingen in de economie en de woningmarkt zijn van alle tijden. We zijn blij dat er weer een stijgende lijn te zien is. Het is essentieel om nu niet aan te veel knoppen te draaien. Een LTV van 100% is goed. Hij zal niet verder dalen. Ook de hypotheekrente aftrek hoeft wat hem betreft niet verder afgebouwd te worden dan we nu hebben bepaald.’ aldus de minister. De ontwikkeling van de SEH om van hypotheekadvies de focus te verleggen naar financieel advies vindt Blok zeer positief. ‘In deze tijden van flexibele arbeid is goed advies belangrijk. Men moet goed de tijd nemen om na te denken over wat bij de de eigen situatie past. Het is de rol van de Erkend Financieel Adviseur om zijn klant te helpen gedegen beslissingen te nemen en hem te behoeden voor fouten die in het verleden zijn gemaakt.’

Hoogleraar Peter Boelhouwer van de TUDelft was sceptischer. ‘De maximale lening wordt bepaald door NIBUD-normen en de maximale LTV. NIBUD-normen zijn achterhaald en niet geschikt voor de huidige generieke verplichte toepassing. Ze zijn arbitrair en betuttelend omdat ze geen rekening houden met inkomensverschillen, leeftijd en opleidingsniveau van de betreffende persoon.’ aldus Boelhouwer.

Hoe de Erkend Financieel Adviseur zich dient te onderscheiden in de nieuwe realiteit was onderwerp van gesprek tijdens het debat. Aan het woord waren Erkend adviseurs en de deelnemers aan het panel: ING, De Hypotheker, Independer en de AFM. Wat is de rol van de adviseur naast de opkomende digtale financiële advisering? De heren waren het erover eens: omarm de techniek, maar ga uit van de eigen kracht en focus op de relatie. Want persoonlijk contact zal nooit te vervangen zijn door techniek. Probeer geen grote innovator te worden als adviseur, maar laat de techniek voor je werken in de vereenvoudiging van het proces. Paul Schuiling van de AFM wil de adviseur nog meegeven vooral klanten met hoge aflossingsvrije leningen te benaderen en hen te behoeden voor toekomstige problemen.

Ook Bart de Nie, directeur SEH verwacht dat er altijd ruimte blijft in de markt voor persoonlijk advies door goede financieel adviseurs. ‘Advies is immers geen technische exercitie of productverkoop, maar een relatie gedreven duurzaam proces waarin zowel de klant als de adviseur waarde toevoegen. Juist in het persoonlijk contact met de klant is het mogelijk zijn werkelijke wensen en motieven helder te krijgen. Alléén productadvies wordt minder belangrijk, verzekeringen en leningen worden nu al grotendeels via het internet afgesloten. En nu ook in toenemende mate hypotheken. Als dat voor de klant goedkoper is, is dat ook goed. Maar wel op basis van een advies dat de gehele financiële positie van de klant overziet.’ aldus De Nie.