AFM: Zelfstandig adviseur blijft belangrijkste kanaal voor hypotheekadvies

18-04-2016

Zes van de tien consumenten die eind 2015 een hypotheek sloten, doen dit via een adviseur. Een derde sluit de hypotheek rechtstreeks via de bank. De marktaandelen van adviseurs en het directe kanaal zijn vergelijkbaar met 2013, toen het provisieverbod voor onder meer hypotheekadvies werd ingevoerd. Dat blijkt uit het recente consumentenonderzoek voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

 

Vrijwel altijd hypotheekadvies
Van de hypotheeksluiters die de hypotheek via het intermediair sluit, doet bijna vier op de tien dat via een zelfstandig adviseur en één op de vijf gebruikt een hypotheekketen. Daarmee stopt de geleidelijke stijging van marktaandeel voor hypotheekadvies via het directe bankkanaal van de afgelopen jaren (zie grafiek). Minder dan 2% sluit helemaal zonder advies (execution only) een hypotheek.

 

Nog steeds kwart niet op de hoogte van de wijze van betaling
Van de hypotheeksluiters via intermediair, betaalt 59% een vast bedrag voor het advies. De jaarlijkse uitvraag van de AFM onder adviseurs en bemiddelaars laat zien dat tegen de 70% een vast bedrag hanteert, een kwart zowel een uurtarief als vast bedrag hanteert en de rest alleen een uurtarief.

Een kwart van deze hypotheeksluiters weet niet hoe zijn adviseur wordt betaald of denkt dat het via provisie is of gratis. Dat is vergelijkbaar met de meting van najaar 2013. Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisieverbod voor complexe financiële producten, waaronder hypotheken. De klant betaalt direct voor het advies en er zijn geen provisiebetalingen van aanbieder naar adviseur.